Wczytuję dane...
Informacja o Ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

TONER SERVICE dbając o Twoje dane osobowe i w oparciu o wewnętrzne procedury w związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia dotyczącego RODO prowadzi weryfikację wyrażonych przez Ciebie zgód.

Pragniemy spełnić względem Ciebie ponowny obowiązek informacyjny (jaki miał już miejsce w przeszłości) i prosimy Cię o reakcję drogą mailową, jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe nie powinny być przez Nas używane.

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest:

TONER SERVICE Marcin Przybysz, ul . Fryderyka Chopina 18/1, 20-023 Lublin, NIP:712-285-28-02

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest prowadzenie marketingu (przy użyciu telefonów, komputerów, e-maili, komunikatorów w celach: informacyjnych, marketingowych, przedstawiania ofert handlowych, prowadzenia działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości).
Jeśli dokonujesz u nas zakupu towarów handlowych dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Twoje dane osobowe w przypadku prowadzenia marketingu nie będą nigdzie przekazywane. Jeśli dokonujesz u nas zakupów towarów handlowych dane te będą przekazywane jedynie do firmy zewnętrznej kurierskiej, by dostarczyć Ci Twój towar oraz do firmy zewnętrznej prowadzącej naszą księgowość celem spełnienia obowiązków rachunkowych i podatkowych.

Masz prawo:
- dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia,
- do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

Pamiętaj, że skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, a od 25 maja 2018 r. także będziesz mieć prawo:

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- prawo do przenoszenia danych,
- "prawo do bycia zapomnianym".

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: info@tonerylublin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: TONER SERVICE Marcin Przybysz, ul . Fryderyka Chopina 18/1, 20-023 Lublin